Publikationer om muskeltonus og psyke


Jan Ivanouw: Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi

Bogen behandler forskellige måder at registrere muskeltonus, og beskriver i detaljer et system til at registrere muskeltonus med fingrene (palpation). Den behandler endvidere forskellige psykomotoriske (kropsterapeutiske) behandlingssystemer (Nic Waal, Bunkan og Sundsvold, Lillemor Johnsen og Lisbeht Marcher), og beskriver en metode til at anvende registrering af muskeltonus til at planlægge og gennemføre psykomotorisk behandling.

Bogen indeholder endvidere en gennemgang af forskning vedrørende muskeltonus og psykologiske forhold, og slutter med opstilling af en teori om sammenhængen mellem muskeltonus og psyke

Jan Ivanouw: Betragtninger over muskeltonus under handleforløb:

Bogen ligger i forlængelse af ovenstående bog. Den er et forsøg på at opstille en samlet teori om muskeltonus og psyke. Teorien tager udgangspnkt i teorier om menneskers handlinger og forsøger af forbinde Torsten Ingemann Nielsens handleteori med de tidligere beskrivelser af muskeltonus.

Jan Ivanouw: Kroppen og det ubevidste

Denne artikel gennemgår i kort form hovedpunkterne i ovenstående to bøger, og rummer endvidere en kort gennemgang af et forsøg jeg har gennemført vedrørende relationen mellem EMG og muskelpalpationsmåling