Kursus i muskeltest

Formål med kurset

Kurset knytter sig til behandlingsundervisningen.

1. Opnå færdigheder i at gennemføre muskeltest
- Bevidstgørelse om de indlærte måder at opfatte muskeltonus på
- Orientering om forskellige scoringssystemer for muskeltonus
- Træning i at anvende et scoringssystem for muskeltonus
- Introduktion til tolkninger ud fra muskeltonus

2.Få viden om principperne for undersøgelsesmetoder (psykometri)
- Standardiseret undersøgelsesmetode
- Realibilitet (pålidelighed) af undersøelsesmetode
- Relevante sammenligningsgrupper for resultater af undersøgelsen
- Validitet af de tolkninger der drages ud fra undersøgelsesmetoden

Forberedelse til kurset: Læs nedenstående litteratur

Læs som overblik over hele feltet artiklen Kroppen og det ubevidste

Læs kapitlerne 1, 2 og afsnit 4.3 og 4.4 i bogen Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi
- afsnit 1.2 og 1.3 giver en indledning til systemet med eksempler på oplevelser af behandling
- afsnit 2.7 om Lisbeth Marchers muskeltest beskriver det system jeg vil træne jer i
- afsnit 2.9 (især s. 50-52) om man kan være sikker på hvad det er man mærker, samt hvordan man undersøger det, vi skal selv prøve (det hedder reliabilitet)
- afsnit 2.10 om at forstå hvad testen kan bruges til og hvordan man undersøger om det virker (det hedder validitet)

Hvis man er nærmere interesseret i en samlet teori om sammenhængen mellem muskeltonus og psyke, kan man læse kap 5 i Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi, samt bogen Betragtninger over muskeltonus under handleforløb: