Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi

Hvis man er interesse i forskningsmetode og er gerne vil modtage lejlighedsvise tilbud om videregående kurser inden for området, kan man med fordel indmelde sig i Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi.

Det koster 100 kr om året, og der afholdes 4-6 årlige arrangementer som er gratis for medlemmer.

Nærmere orientering om selskabet kan man finde her

Indmelding i selskabet kan foretages her