Psykometri i muskeltesten

Standardisering af undersøgelse

Reliabilitet af undersøgelsesmetode
Ofte er man ikke klar over at man anvender et kategorisystem, men hver gang man udtaler sig om noget vedrørende en anden person, bruger man nogle ord der beskriver vedkommende. En professionel skal være kendetegnet ved at vide hvilke ord, begreber eller kategorier man bruger til at karakterisere klienter med. Og når man beskriver noget bestemt med begreber skal begrebssystemet være velgennemtænkt og udgøre et udtømmende sæt kategorier. De må ikke overlappe hinanden, og alle observationer skal kunne anbringes i systemet.

Muskeltonusundersøgelse ved hjælp af palpation er et eksempel på anvendelse af et kategorisystem.

Kappaberegning som hjælp til at sikre sig god reliabilitet
For at sikre sig at et beskrivelsessystem fungerer som det skal, kan man undersøge reliabiliteten ved at lade to personer undersøge det samme med kategorisystemet. Man skal så gerne opnå en tilstrækkelig god overensstemmelse mellem de to undersøgelre. Men hvad er 'tilstrækkelig god'? Det kan man undersøge ved hjælp af en Kappaberegning.
Man kan hente et Excel-ark som kan bruges til beregning af Kappa her:
Til Excel 97-2003
Til Excel 2007
En vejledning til anvendelse af Excel-arkene kan hentes her

 

Sammenligningsmaterialer

Validitet af tolkninger fra undersøgelse