Interventionsformer i forbindelse med psykomotorisk terapi

Undervisning i interventionsformer

Til undervisning i interventionsformer gennemføres en række øvelser, dels af interventionstyperne enkeltvis, dels som kombinationer af interventioner

Litteratur om interventionsformer

Interventionsformer og deres anvendelse i psykomotorisk terapi er beskrevet i teksten Samtaleformer i psykomotorisk arbejde